Wansleydale Maraschino „Robin”

Wansleydale Maraschino (Robin)

Reproduktor

Tricolor

Data Urodzenia: 11.08.2017

HD A/A

ED O/O

PRA – prcd CLEAR

BAER Test normal

Młodzieżowy Champion Polski, Młodzieżowy Zwycięzca Polski 2018, Młodzieżowy Zwycięzca Klubu 2018, Zwycięzca Klubu 2019, Champion Polski w zatwierdzeniu